INDUSTRILOKALER

Koncepthus bygger sedan 2014 industrilokaler under namnet Koncepthallar. Bakom byggnationen av industrilokalerna står Koncepthus och Northpower som tillsammans har mångårig erfarenhet av byggnation av industrifastigheter. Vi bygger lokaler som är anpassade för småföretagare från skilda branscher som bedriver verksamheter som efterfrågar lokaler där lager och kontor kan kombineras. Industrilokalerna upplåtes i bostadsrättsform, vilket ger ägaren starkare rättigheter och väsentligt lägre månadskostnader jämfört med att hyra.


 Avslutade projekt 

 

Björröd, Härryda Landvetter
Under våren 2016 förvärvade Koncepthus mark i Björröd i Härryda kommun nära Landvetter flygplats. Bygglov är ritat för 12 stycken industrilokaler. Byggnationen startade under hösten 2016 och projektet stod klart i december 2017.  

 

Hammarby-Smedby, Upplands Väsby
Koncepthus förvärvade fastigheten Hammarby-Smedby av Fabege under slutet av 2015. Projektet startade under 2016 där fastigheten utvecklades enligt samma modell som tidigare med industrilokaler. Projektet med 10 industrilokaler i bostadsrättsform stod färdigt i början på juni 2017. 

 

Räknestickan 6, Arninge, Täby
Hyresfastighet om ca 1000 kvm uthyrningsbar yta, uthyrd till Exclusive Cars. Fastigheten har en outnyttjad byggrätt om ca 2000 kvm. Under hösten 2015 påbörjades arbetet med att utveckla fastigheten med 10 industrilokaler i bostadsrättsform enligt samma modell som i tidigare projekt. Inflytt skedde 1 oktober 2016.

 

 Bro-Skällsta 1:167, Skällsta, Upplands Bro
Uppförande av ca 2000 kvm industrilokaler fördelat på 9 st lokaler i bostadsrättsform i Skällsta industriområde i Upplands Bro. Byggnation påbörjades under kvartal tre 2015 och lokalerna stod färdiga för tillträde i februari 2016.

 

Granaten 1, 4 & 5, Lövbrunna, Täby
Uppförande av ca 2700 kvm industrilokaler fördelat på 3 hallar och 14 st lokaler i bostadsrättsform i Lövbrunna industriområde i Täby. Byggnation påbörjades första kvartalet 2015 och projektet avslutades i slutet av 2015.

 

Storsten, Norrtälje
Koncepthus första industrilokal uppfördes i Storsten industriområde i Norrtälje. Hallen är indelad i fem industrilokaler om ca 200 kvm vardera. I närområdet finns idag Granngården, Byggmax och Toyota. Projektet avslutades 2015.