FASTIGHETSUTVECKLING

Koncepthus har i egen regi och tillsammans med andra aktörer jobbat med flera projekt inom fastighetsutveckling av bostäder och industrilokaler. Inom bostäder utvecklar Koncepthus olika typer av bostäder, både nyproducerat och genom förvärv av befintliga fastigheter. Varje projekt utvecklas utefter sin specifika potential vilket genererar bostäder skapade med omsorg. Gemensamt för alla projekt är att de genom goda samarbeten med olika aktörer kan genomföras effektivt och med en trygghet genom hela processen. Tillsammans med MZ Bygg och Make Space äger Koncepthus bolaget Convertere som konverterar gamla lokaler, vindar och råytor till nyproducerade lägenheter med genomgående hög standard. Det går att läsa mer om Convertere här.  


Koncepthus bygger och utvecklar också industrifastigheter under namnet Koncepthallar. Fokus ligger på att skapa flexibla och anpassningsbara industrilokaler, främst för småföretagare inom olika typer av verksamheter. Lokalerna upplåts i bostadsrättsform, vilket ger ägaren starkare rättigheter och en lägre månadskostnad jämfört med att hyra. 

Asknäs, Ekerö

Koncepthus förvärvade i april 2017 en 11 hektar stor naturtomt på Ekerö. Fastigheten angränsar till Mälaren och direkt i väster ligger bostadsområdet Sandudden. Ekerö kommun har påbörjat arbetet med detaljplan för småstad och bussgata i området och Koncepthus plan för fastigheten är att driva detaljplan för byggnation av bostäder. 

Vargen 14, Huddinge

Fastighet med centralt läge i Stuvsta nära till kommunikation och service. Här är avsikten att uppföra 19 stycken lägenheter och 5 stycken radhus. Detaljplanen vann laga kraft 2018 och det är nu klart för att söka bygglov. Bildkälla är vår samarbetspartner Detail Group som tagit fram och ritat husen.

Vallastaden, Linköping

Projekt med Witte Arkitektstudio. Projektet innefattar ett 4 våningar högt bostadshus med 15 yteffektiva lägenheter med 1-4 rok. Projektet togs fram till en markanvisningstävling i kommunen, som tillslut stod som vinnare. Byggnationen startade under våren 2017 och huset stod färdigt sommaren 2018. 

Spanjoren, Blackeberg

I en bostadsrättsförening i Blackeberg, med Grimstaskogen och Judarskogen på bästa utflyktsavstånd, har Convertere fått förtroendet att omvandla en lokal om 170 kvm till moderna lägenheter. Här kommer Convertere att skapa fyra inbjudande hem om 26, 35, 36 och 73 kvm vardera.

Åsen, Solna

Uppe på toppen av Åsberget med närhet till Råstasjön och Hagaparken finner man BRF Åsen. Här har Convertere för avsikt att förvandla två lokaler till två moderna lägenheter om 45 respektive 52 kvadratmeter. 

Brättet, Västertorp

I förorten Västertorp ligger chokladfabriken där Convertere fick möjlighet att bygga om en 125 kvadratmeter stor källarlokal. Den nedslitna lokalen byggdes om till två lägenheter om 50 och 75 kvadrat. Båda lägenheterna byggdes i etage och fick varsin uteplats. 

Trädgården, Huddinge

I september 2017 drog vi ut den första gipspluggen av många i ett gammalt fritids i Huddinge. Totalt tillkom sju lägenheter i de gamla lokalerna, med en boarea på 28-70 kvm. Det centrala läget medför att samhällsservice och kollektivtrafik finns i nära anslutning till bostaden.

Vasen, Solna

På promenadavstånd från Hagaparken, i Brf Vasens källare på Råsundavägen 72, låg tidigare ett nedgånget kontor och ett antal uttjänta lokaler på totalt cirka 400 kvm. Dessa konverterades till sex moderna lägenheter på 28–120 kvadratmeter – samtliga med egna uteplatser och en av lägenheterna i två etage. 

Finntorp, Nacka

Koncepthus förvärvade i maj 2016 en tidigare restauranglokal med bygglov för 4 stycken lägenheter på ca 160 kvm i Brf Bergängen i Finntorp centrum. Byggnationen påbörjades i juni 2016 och lägenheterna stod färdiga i december samma år. 

Kulingen 6, Hammarbyhöjden

Konverteringsprojekt om ca 300 m2 med godkänt bygglov för 5 bostadsrättslägenheter. Lägenheterna ligger mycket centralt i Hammarbyhöjden och har endast ett par minuters gångväg till tunnelbanan. Byggnationen påbörjades under fjärde kvartalet 2015 och lägenheterna stod klara och blev sålda under våren 2016.

Stånddrabanten 11, Mälarhöjden

Bostadsfastighet med vattenutsikt i exklusiva Mälarhöjden med närhet till goda kommunikationer. Fastigheten renoverades, byggdes ut och konverterades till lägenheter som säljs i bostadsrättsform. Byggnationen påbörjades första kvartalet 2016 och lägenheterna stod färdiga och såldes i oktober samma år.

Räknestickan 6, Arninge

Under hösten 2015 påbörjades arbetet med att utveckla fastigheten med 10 industrilokaler i bostadsrättsform enligt samma modell som i tidigare projekt. Inflytt skedde 1 oktober 2016.

Bro-Skällsta 1:167, Upplands Bro

Uppförande av ca 2000 kvm industrilokaler fördelat på 9 st lokaler i bostadsrättsform i Skällsta industriområde i Upplands Bro. Byggnation påbörjades under kvartal tre 2015 och lokalerna stod färdiga för tillträde i februari 2016.

Granaten 1, 4 & 5, Täby

Uppförande av ca 2700 kvm industrilokaler fördelat på 3 hallar och 14 st lokaler i bostadsrättsform i Lövbrunna industriområde i Täby. Byggnation påbörjades första kvartalet 2015 och projektet avslutades i slutet av 2015.

Segeltorp, Huddinge

Brf Skansberget var Koncepthus allra första projekt. Projektet gjordes tillsammans med produktionsbolaget Endemol och TV4 där det uppfördes 4 st arkitektritade skalfärdiga radhus i Segeltorp i Huddinge. Radhusen inreddes sedan i en programserie som visades på TV4 hösten 2013. Lägenheterna blev sålda och inflyttning skedde under våren 2014.

 Storsten, Norrtälje

Koncepthus första industrilokal uppfördes i Storsten industriområde i Norrtälje. Hallen är indelad i fem industrilokaler om ca 200 kvm vardera. I närområdet finns idag Granngården, Byggmax och Toyota. Projektet avslutades 2015.

Hammarby-Smedby, Upplands Väsby

Koncepthus förvärvade fastigheten Hammarby-Smedby av Fabege under slutet av 2015. Projektet startade under 2016 där fastigheten utvecklades enligt samma modell som tidigare med industrilokaler. Projektet med 10 industrilokaler i bostadsrättsform stod färdigt i början på juni 2017.