FASTIGHETSUTVECKLING

Koncepthus arbete med fastighetsutveckling stävar efter att genom utveckling och optimering av fastigheters användning skapa mervärde på både kort och lång sikt. Koncepthus söker olika typer av fastigheter att utveckla till bostäder, befintliga hus och villor eller lokaler i lägenhetshus. Även hyreshus för ombildning till bostadsrätter. Koncepthus samarbetar med Jurideko Fastighetspartner, som stödjer bostadsrättsföreningar och byggbolag med juridisk och ekonomisk expertis.