FÖRVALTNING

Koncepthus har under åren förvärvat fastigheter som vi även fortsätter äga och förvalta. Bland annat hyreshus men även lokaler i de industrihallar vi producerar. Vi vill inte enbart vara delaktiga i uppförandet eller utvecklingen av fastigheter utan ser oss även som långsiktiga aktörer på marknaden.   

 

 Björröd, Härryda Landvetter

Under våren 2016 förvärvade Koncepthus mark i Björröd i Härryda kommun nära Landvetter flygplats. Bygglov är ritat för 12 stycken industrilokaler. Byggnationen startade under hösten 2016 och projektet stod klart i december 2017.

Skäppan 4, Bromma

Koncepthus förvärvade under våren 2017 ett hyreshus i Abrahamsberg i Bromma, Stockholm. Huset har fyra våningar och består av 19 lägenheter på totalt ca 964 kvm.   

Esplanaden, Kalmar

På Esplanaden i Kalmar står tre hyreshus från sent 1800-tal som Koncepthus förvärvade i december 2016. På drygt 560 kvm inryms 15 hyreslägenheter som Koncepthus förvaltade för att sedan ombilda till bostadsrätter som idag går under Brf Esplanaden. 

Adelsgatan, Visby

Koncepthus förvärvade under våren 2019 en hyresfastighet belägen innanför ringmuren på Adelsgatan i Visby. Fastigheten har 9 lägenheter och en lokal fördelat på cirka 400 kvadratmeter. 

Industrilokal, Upplands-Bro

Koncepthus äger en av de 10 nyproducerade industrilokalerna som vi uppförde i Upplands-Bro 2015. Lokalen hyrs ut till Maddes Hästsport, en populär hästbutik precis intill Bro Park galoppbana.

Näringen, Gävle

Koncepthus förvärvade sommaren 2016 två industrifastigheter i norra delen av Gävle. De båda fastigheterna utgör drygt 1500 kvm där Koncepthus förvaltar lokalerna.