VÄLKOMMEN TILL KONCEPTHUS

Koncepthus köper, utvecklar och säljer fastigheter på den svenska fastighetsmarknaden. Vi är ett entreprenörsdrivet företag som kännetecknas av att ha korta beslutsvägar och ett djupt engagemang för våra projekt. Koncepthus bygger i egen regi samt tillsammans med utvalda samarbetspartners. Vi jobbar med att analysera tänkbara förvärv, strukturerar, finansierar, leder och säljer projekt. Genom framgångsrika affärssamarbeten skapar vi mervärden i fastigheter på både kort och lång sikt.

Fastighetsutveckling av bostäder och industrilokaler

läs mer

Förvaltning av bostäder och industrilokaler

läs mer

STRUKTUR

Koncepthus skapar möjligheter att vara med och investera i fastigheter. Strukturer skapas där finansiella partners kan äga projekten tillsammans med Koncepthus. Värde skapas genom utveckling och optimering av fastigheterna. En modell är framtagen för att på ett enkelt och transparent sätt ta in finansiärer till olika fastighetsprojekt genom separata verksamhetsbolag. 

BYGGPROCESSEN

För att säkerställa kvaliteten genom hela byggprocessen arbetar Koncepthus med ett antal noga utvalda partners i våra projekt. Genom detta arbetssätt kan vi arbeta snabbt och effektivt samt välja de kompetenser som är bäst lämpade för varje projekt. Resultatet blir smidiga arbetsprocesser med bibehållen hög kvalitet i alla led. Vår konkurrenskraft kännetecknas av starkt engagemang, kreativa samarbeten och unika arbetsprocesser. 

MILJÖ

Koncepthus strävar efter att vara i framkant vad gäller att minimera miljöpåverkan.
Vi driver vår verksamhet på ett sätt som syftar till att bevara miljön för framtida generationer. Som ett led i detta utvärderas våra leverantörer och samarbetspartners utifrån såväl kvalitets- som hållbarhetsperspektiv.